Nasz Klub Łuczniczy

Poznań UKŁ Leśnik

ŁUCZNICZY KLUB SPORTOWY UKŁ”LEŚNIK” W POZNANIU

Historia UKŁ Leśnik Poznań (lata 2005 – 2017)
Uczniowski Klub Łuczniczy Leśnik w Poznaniu powstał 21.10.2005 roku. Inicjatorami jego powołania byli rodzice młodych zawodników Klubu Sportowego Leśnik, w tym Jerzy Augustyniak, Jarosław Świgoń, Paweł Zaborowski, Anna Piaszczyńska, Piotr Chudy, Leszek Walkowiak, Mirosław i Radosław Dziubałka. Celem działania Klubu było prowadzenie szkolenia dzieci oraz powiązanie sportu łuczniczego ze Szkolnym Związkiem Sportowym Wielkopolska w celu propagowania łucznictwa wśród młodzieży szkolnej z terenu Wielkopolski. Od samego początku istnienia, UKŁ Leśnik współpracował z Klubem Sportowym Leśnik. Dzięki tej współpracy możliwym było prowadzenie treningów na terenie torów łuczniczych przy ul. Piastowskiej 72 w Poznaniu. KS Leśnik ponadto wsparł UKŁ Leśnik udostępniając mu łuki dziecięce i strzały do prowadzenia szkolenia. Szkoleniem dzieci zajmował się, i nadal szkoli, społecznie trener Leszek Walkowiak. Siedzibą UKŁ Leśnik stały się tory łucznicze przy ul. Piastowskiej 72 w Poznaniu. Działacze UKŁ wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym Wielkopolska przeprowadzili szereg pokazów, szkoleń i turniejów łuczniczych. Między innymi w 2006 roku podczas konferencji klubów zrzeszonych w Szkolnym Związku Sportowym Wielkopolska w Żerkowie przeprowadzono prelekcję i pokaz łuczniczy. W minionych latach działacze wielokrotnie prowadzili turnieje łucznicze w szkołach podczas dni sportu, między innymi w Zespole Szkół Nr 5, w SP Nr 1,5,6,12,20, Gimnazjum Nr 12,40, i innych w Poznaniu, ponadto w SP w Nowym Tomyślu i Bukowcu. Od 2009 roku corocznie w okresie letnim lipiec – sierpień prowadzone są zajęcia łucznicze i turnieje dla dzieci z półkolonii z Rogowa i okolic w powiecie Żnińskim. Do tradycji przeszły już w Wielkopolsce Otwarte wiosenne i jesienne Międzyszkolne Turnieje Łucznicze, które odbywają się co roku od 2006 roku. Na przełomie 2014/15 roku Polski Związek Łuczniczy przeprowadził kurs na trenera III klasy. Kurs ten ukończyli Mariusz Dietrich, Piotr Chudy, Paweł Bigos, Rafał Walkowiak uzyskując uprawnienia szkoleniowców. Od tego czasu trenerzy Mariusz Dietrich, Piotr Chudy wspólnie z trenerem Leszkiem Walkowiakiem prowadzą w klubie pracę szkoleniowo treningową. W 2015 roku podpisane zostało porozumienie z KS Leśnik o przejęciu do szkolenia zawodników rekreantów seniorów. Od tego czasu trenują u nas dzieci i dorośli. W 2015 roku ze względu na utratę torów łuczniczych przy ul. Piastowskiej 72 przez KS Leśnik, UKŁ musiał przenieść swą siedzibę na ul. Urbanowską 41. Jest to teren wymagający jeszcze sporo wysiłku aby mógł służyć jako pełnowymiarowe tory łucznicze, jednak prace w tym kierunku prowadzone są bez przerwy w czym swój udział mają również zawodnicy i działacze UKŁ Leśnik. W 2016 roku przeprowadzony został przez Wielkopolski Związek Łuczniczy kurs na sędziego łucznictwa III klasy, w wyniku którego działacze naszego Klubu Adam Siemieniuk, Mariusz Dietrich, Małgorzata i Michał Chwirutowie oraz Rafał Gieryn uzyskali uprawnienia sędziowskie. W 2016 roku wybrany został nowy zarząd Klubu w poniższym składzie: prezes Adam Siemieniuk, wiceprezes Mariusz Dietrich, sekretarz Leszek Walkowiak, członkowie Piotr Chudy i Rafał Walkowiak. W Komisji Rewizyjnej pracują Monika Pawlaczyk, Paweł Bigos i Michał Chwirut.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UPRAWIANIA ŁUCZNICTWA I KORZYSTANIA Z NASZEJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

Stanowisko w zarządzie Imię Nazwisko Licencja Trenera
Prezes Woźniak Grzegorz Trener III kl. PZŁucz
Wiceprezes Piotr Łągwa  
Skarbnik Krzysztof Cierpka  
Sekretarz Leszek Walkowiak Trener I kl. PZŁucz
Członek Zarządu Paulina Silna  
Członek Zarządu Janusz Malek  
Członek Zarządu Waldemar Pejka  
  Damian Kaczmarek Trener III kl. PZŁucz